ACOLLIDA

Article Index

CONDICIONS GENERALS CURS 2015-16

 

Als alumnes usuaris fixos La Vostra Cuina els passa un rebut mensual que es cobra per endavant. 

El servei d'acollida dels mesos de setembre, desembre i juny es cobraran complets

Els serveis d'acollides esporàdics es cobraran al moment. Els pagaments esporàdics es faran dipositant un sobre a la bústia del menjador, on hi consti la data, el nom de l'alumne i el servei esporàdic (acollida matí, dinar i/o acollida tarda).

Qualsevol canvi en relació amb els serveis que utilitzeu regularment (ja sigui un nou ús regular dels serveis o qualsevol mena de problema) cal fer-lo saber a la coordinadora del servei (M. Engràcia) de paraula o per correu electrònic a l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..