Projecte pati

Des de l'AMPA, l'Equip Directiu i el Professorat de l'Escola TRAMA s'està treballant per a realització del Projecte Pati.

Què és el projecte pati?

El projecte es basa en la necessitat de fer més ecològic i funcional els espais de pati de què disposa l'escola.

Entenem que l'esbarjo és un moment educatiu que ha de desenvolupar-se segons dos dels pilars del nostre projecte educatiu: l'harmonia i la tranquil·litat. És per això que ens cal redissenyar els patis per donar-los un ús més divers, adequat a les diferents necessitats dels alumnes, més amable i més acord al nostre projecte de centre.

Aquest projecte té com a finalitat la remodelació i adaptació dels espais exteriors de l’escola.

 Per què?

Ens trobem en el centre de Sabadell, envoltats d'un entorn molt urbanitzat, amb pocs espais verds que permetin posar els nens i nenes en contacte amb la natura. A més, la nostra escola disposa de poc espai.

La falta d’espai, i concretament espai de qualitat, de la nostra escola és una situació ja coneguda pel consistori: L’escola demana anualment a l’ajuntament, tres dies de l’any, la utilització de Can Marcet. Finals desembre per la Cantata, Febrer per la Festa Dijous Gras, Abril per Sant Jordi, ja que no disposem d’espai suficient per a actes en que estiguin tant pares com alumnes.

L’escola te la necessitat d’utilització de la plaça Vallès com a extensió del pati, havent-se d’aprovar cada any per consell escolar. Es realitzen a la Plaça Vallès 2 torns diaris de 30 min cada un, en que dues classes han de fer l’esbarjo a la plaça per falta d’espai. ( afectació diària de 100 alumnes aprox.) 

estata ctual 02

Objectius:

1. OBJECTIUS PRINCIPALS:

1. 1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola.

1. 2. Millorar l’ús del pati 

1. 3. Millorar la seguretat del pati 

1. 4. Adaptar les condicions de l’entorn, dels espais exteriors als infants.

1. 5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir i diversificar l’ús quotidià com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge.

2. OBJECTIUS DETALLATS:
2. 1.Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola, aconseguint una continuïtat entre l’interior i l’exterior.

2. 1.1. Millorar l’equipament del pati (projecte: desnivells, sorrals, zones diverses...)

2.1.2. Desenvolupar espais variats per al joc lliure i simbòlic, diversificar l’ús (fer “espais” com a l’interior, casetes, banquets, troncs: polivalent – fer rotllana, fer caminet amb desnivells, exercicis de psicomotricitat... taules i cadires per al seu ús exterior.

2.1.3. Dissenyar i plantar (jardins de papallones, plantes i arbustos autòctons)

2.1.4. Fer una redistribució d’espais amb un disseny acurat i introduint vegetació variada que doni als infants, més responsabilitat sobre el seu espai de pati.

2.1.5. Millorar l’ús del pati 

2.1.6. Condicionar l’ús del patí en condicions meteorològiques adverses: pluja i sol intens (casetes, tendals...)

2.1.7. Més equipaments que permetin la varietat del joc, no reduir-lo a fer forats o
jugar amb la sorra, com passa actualment.

2.1.8. Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels infants (per grups

d’edat...)

2.1.9. Millorar la seguretat del pati 

2.1.10. Adaptar els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat

2.1.11. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir l’ús quotidià com a part de les activitats diàries.
Elaborar unes normes que garanteixin el bon ús del pati en qualsevol moment del dia
(pati, menjador, extraescolars...)


Volem aconseguir a partir del projecte de pati : començar a desenvolupar una educació ambiental integral

estata ctual 03

  Proposta:

projecte pati 02

OFERTA DEMANDA DE SERVEIS PROFESSIONALS PROJECTE PATI

     - Texte oferta de serveis (.pdf)

arxius relacionats:

- document construint ciutat 2017 (pdf)

- arxius autocad (.rar)

- fots pati (.rar)

- relacio de partides (.xls)

 

JORNADES FAMILIARS del projecte pati

Es proposen 3 jornades familiars al llarg de l'any per anar transformant el pati de manera col·lectiva, per donar a conèixer les diferents fases o avenços del projecte, i per celebrar les trobades comunitàries.

  • I Jornada - Murs sostenibles. Dissabte 25 de novembre, de 10:00 a 14:00 h. 
  • II Jornada - Jardineres. Dissabte 27 de gener 2018.
  • III Jornada - Plantació de vegetació. Dissabte 24 de febrer 2018.