El grup de Quart, Cinquè i Sisè de Divendres de 16:30 a 18:00 ja està ple.

NOTA: Si feu la inscripció en algun grup que ja estigui ple, quedareu en llista d'espera.

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR DE TEATRE
 1. Teatre
 2. Nom i cognoms del alumne/a(*)
  Entrada no vàlida
 3. Nom i cognoms del pare/mare(*)
  Entrada no vàlida
 4. Email(*)
  Entrada no vàlida
 5. Telèfon
  Entrada no vàlida
 6. Heu fet aquesta activitat el darrer any?
  Entrada no vàlida
 7. Curs del nen/a l'any proper(*)
  Entrada no vàlida
 8. Horaris possibles(*)
  Entrada no vàlida
 9. Horaris possibles(*)
  Entrada no vàlida
 10. Horaris possibles(*)
  Entrada no vàlida
 11. L'alumne necessita algun suport o acompanyament pel desenvolupament de l'activitat?(*)
  Entrada no vàlida
 12. {modal http://ampalatrama.cat/condicions-i-termes-de-privacitat|500|500}Termes i condicions{/modal}(*)
  Entrada no vàlida