ESCACS

 

escacs

 

A través de les sessions del curs d’escacs es pretén que els nens i nenes siguin capaços de:

 

 • Conèixer i respectar les regles bàsiques dels escacs, ajustant-ne la pràctica a les normes establertes.
 • Col·locar correctament el tauler i les peces així com conèixer els moviments de cada peça i saber com iniciar una partida.
 • Elaborar una seqüència de més de tres jugades d’atac i de defensa.
 • Dominar els finals bàsics.
 • Anotar, de la manera més correcta possible, una partida d’escacs mitjançant el mètode algebraic.
 • Prendre consciència de la importància del mètode, la constància i la perseverància en la pràctica dels escacs.
 • Tenir coneixements bàsics sobre la història i l’origen dels escacs.
 • Produir missatges orals i escrits, fent ús dels codis especifics dels escacs, per aconseguir una comunicació fluida i satisfactòria, mostrant una actitud de respecte i interès per comprendre i fer-se comprendre.
 • Elaborar estratègies personals que identifiquin, analitzin i resolguin situacions concretes i problemes, utilitzant diferents recursos i instruments i valorant la conveniència de les estratègies utilitzades en funció de les anàlisis i els resultats.
 • Reconèixer la reflexió com un element clau per a la presa de decisions i assumir-ne les conseqüències.
 • Elaborar judicis i criteris personals que permeten actuar amb iniciativa.
 • Comprendre i apreciar les possibilitats dels escacs com a mitjà d’expressió, sentiments i idees, superant inhibicions i apreciant la seva contribució a l’equilibri i el benestar personal.
 • Conèixer i valorar els efectes positius que té la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques, en particular l’esport dels escacs.
 • Gaudir amb la pràctica dels escacs.

 

Jugar, pensar, calcular, gaudir, planificar, observar, decidir, atendre, comprendre, combinar, valorar, compartir, respectar, memoritzar, imaginar, raonar, analitzar, organitzar, perseverar, gestionar, abstraure, deduir, relacionar, acceptar, progressar, actuar, participar...

 

A qui va adreçat: a nens i nenes 2n a 6è.

Horaris: dilluns de 16:30 a 17:30 hores.

Preu: la quota mensual és de 20 euros, que es pagaran directament al monitor. Hi haurà d’haver un mínim de 5 participants per poder fer l’activitat.

Organitza: Escola d’escacs Sabadell – Societat Coral Colon