ANGLÈS

 

anglesTREBALLAR PER PROJECTES

Es tracta de potenciar activitats en les quals els nens i nenes puguin des dels seus coneixements resoldre en anglès dubtes, problemes, preguntes. Així d’aquesta manera estan interioritzant el que van aprenent de manera que ho entenguin i ho facin seu. 

OBJECTIUS GENERALS

  • Interessar-se per la llengua estrangera.
  • Programar el procés d’ensenyar i aprendre anglès sempre d’acord amb el nivell, habilitats i necessitats dels nens i nenes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Comprendre ordres senzilles utilitzades normalment a classe.
  • Produir paraules i frases curtes de manera progressiva. Classroom language
  • Contestar de manera breu a preguntes senzilles.
  • Conèixer vocabulari referent a diferents temes i situacions.
  • Reconèixer làmines, dibuixos, fotografies de diferents aspectes de l’entorn (animals, persones, objectes, etc.).
  • Afavorir el desenvolupament de l’expressió verbal, corporal, musical, plàstica i matemàtica.
  • Estimular els alumnes a parlar mitjançant el joc, jocs de rol, presentacions i representacions teatrals.

 

A qui va adreçat: a nens i nenes de CI, CM i CS.

 

Horaris: 

1r: Dilluns de 16:30 a 18:00 hores

2n: Dimarts de 16.30 a 18.00 hores

3r: Dimecres de 16.30 a 18.00 hores

4t: Dijous de 16.30 a 18.00 hores

5è i 6è: Divendres de 16.30 a 18.00 hores

 

Preu: la quota mensual és de 35 euros (que es pagarà mitjançant domiciliació bancària).