INFORMACIÓ GENERAL

Inscripcions 2021/2022

1. COM APUNTAR-S'HI

El sistema d’inscripció és el següent:

  • Les inscripcions s'han de fer a través de la  web de l’AMPA.
  • S’obrirà el període d’inscripcions el dia 21 de  juny i es tancarà el dia 30 de juny.
  • Quan la inscripció s’hagi produït correctament rebreu  un  correu  electrònic confirmant que s’ha realitzat correctamente i amb el nombre d’inscripció.
  • En cas que feu la matriculació fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius, l’AMPA no podrà garantir la inscripció de l’infant.
  • El dia 2 de juliol es farà sorteig per obtenir el nombre pel qual es comencen a assignar les places en les activitats extraescolars.
  • La setmana del 12 de juliol s’enviara un mail a totes les famílies inscrites amb les els llistats d’activitats extraescolars del curs 2020-21.
  • Del 13 al 17 de setembre hi haurà la possibilitat de fer canvis de darrera hora en les inscripcions sempre que hi hagi disponibilitat de plaça. (els canvis es faran a través del correu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
  • Totes les activitats ofertades resten subjectes a canvis i modificacions segons els protocols que estableixi en cada moment el PROCICAT en relació a les mesures de protecció davant la COVID.
  • Les extraescolars per adults s’ofertaran més endavant. A causa de la complexitat d’aquest curs s’ha prioritzat iniciar com abans millor les dels infants i properament s’informarà de les d’adults.

 

2. PAGAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats gestionades per Vostra Cuina (Expressió artística i expressió corporal, Teatre, Dansa, Taller d'Art i Fet a mà), els pagaments són mensuals i es carreguen al compte bancari on es facturen la resta de rebuts. En aquest cas es facturaran 9 mensualitats (d'octubre a juny).

Les activitats de Bàsquet/Multiesport, Anglès, Ioga per infants i Batucada, els pagaments els gestiona directament l'entitat o monitor que du a terme l'activitat. En aquestes activitats el fraccionament de pagaments va en funció de cada organitzador (veure detall de cada activitat).

El pagament de l'activitat de Natació es cobra en dos rebuts per part de l’AMPA, un a l’octubre i l’altre al gener.

En el cas que no estigueu al dia de les quotes de l’AMPA no s’acceptaran les inscripcions.

En concepte de matriculació s’aplicaran les següents tarifes, independentment de quines activitats es triïn:

   • 1 activitat: 10 € de matriculació per alumne
   • 2 activitats o més: 15 € de matriculació per alumne, no per activitat

Les famílies que tinguin confirmada la plaça hauran de fer l’ngrés al compte de l’AMPA de l’import de matricula abans del 20 de setembre.

IBAN ES32 0081 0561 1100 0142 0252

L'import de la matrícula haurà de ser satisfet també en cas que l’alumne finalment no inicii l'activitat o activitats a les que s’hagi inscrit (exceptuant si l’activitat queda anul.lada des de l’organitzador)

És important  tenir  present  que en  cas  de  voler donar  de baixa un alumne  d’alguna activitat  cal fer-ho 7 dies feiners abans de final de mes, i sempre per escrit a través de l'adreça This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

En cas contrari no se'n podrà retornar l’import.

Els canvis d’una activitat a una altra nomès podran fer-se efectius al començament de cada trimestre (un cop transcorregut el període de vacances)

A partir del mes de maig no es podrà donar de baixa cap alumne de cap activitat extraescolar.

 

3. INFORMACIÓ IMPORTANT

Totes les activitats tenen un límit de places i si aquest es supera, es procedirà a l’assiganció per sorteig. Cada preinscripció tindrà assignat un nombre, i el dia 2 de juliol es procedirà al sorteig del que sortirà el nombre pel qual es comença l’assignació de places, seguint l’ordre ascendent. Igualment, en cas contrari, si el nombre d’inscrits és insuficient, l’AMPA es veurà obligada a anul·lar l’activitat.

Totes les activitats resten subjectes als protocols de proteccio davant la COVID19 que estableixi en cada moment el PROCICAT. Així mateix, resten subjectes a modificacions i suspensions temporals.

El 27 de setembre es publicarà el llistat definitiu de persones inscrites a les extraescolars del curs 2021/22.

Les persones responsables de les activitats extraescolars són:

Marixa Arnedillo: Coordinació

Marta Roig: Teatre, Dansa i Expresió corporal

Genís Gil: Bàsquet / Multiesport

Ferran Pérez: Batukada, Escacs

Ismael Villalón: Natació, Taller d’art

Judith Salanguera: Fet a mà, expressió artística

Olga Culleré: Anglés i Ioga per infants

 El correu de contacte per a qualsevol consulta és: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.