News

Reunió de valoració del curs amb La Vostra Cuina

A l’Assemblea de l’AMPA del mes de juny es van fer algunes preguntes sobre el funcionament de l’espai de lleure de l’estona de menjador. Arran d’això la setmana passada mateix es va concertar una reunió amb la responsable de La Vostra Cuina, la M. Engràcia, a la qual també va assistir la directora de l’escola, la Marifè.

En aquesta reunió es va valorar la gestió de les activitats del temps de migdia i els canvis que s’han impulsat des de començament de curs arran de la demanda d’algunes famílies i també de l’equip de direcció. La M. Engràcia i la Marifè n’estan satisfetes i creuen que el resultat ha estat molt positiu: s’han ampliat els espais de joc, s’ha limitat el joc de pilota a uns dies i uns cursos concrets i s’han distribuït els cursos en diferents espais externs i aules, fins i tot utilitzant l’espai exterior del carrer de l’Estrella, 25.

Amb aquests canvis s’ha aconseguit un ambient més tranquil i creatiu, amb més diversitat de propostes, i han disminuït els conflictes.

A la reunió es va recordar que cada classe té un monitor de referència que està en contacte permanent amb el mestre d’aquella classe i per tant la comunicació és efectiva. Això és important per al bon funcionament de l’estona de migdia i per a la gestió de conflictes unificada i conjunta amb els mestres, aspecte que també es va destacar.

La M. Engràcia va animar les famílies a venir a observar com passen l’estona lliure abans o després de dinar els nens, i va refermar l’objectiu de La Trama, compartit amb La Vostra Cuina, de concedir-los una estona de calma i tranquil·litat en què puguin jugar lliurement, parlar o descansar sense presses ni objectius marcats.

Les representants de l’AMPA i la Marifè van acordar transmetre a tots els pares de l’escola quina és la manera d’enfocar el temps de migdia de l’equip directiu i pedagògic i fins i tot que els tutors la recordin a les reunions de principi del curs que ve.

Finalment es va acordar també fer algunes preguntes als nens per saber què pensen del menjador, de l’estona de lleure, del dinar, dels monitors... i l’endemà mateix la M. Engràcia i la resta de monitors se’n van encarregar. Les respostes de l'enquesta són interessants perquè aporten informació d'utilitat que permetrà reconduir o implementar la gestió de La Vostra Cuina. L’hem de mirar amb més calma però sembla que els nens han valorat positivament els canvis introduïts aquest curs i la possibilitat de fer més activitats. Tenen en general una bona percepció del menjador, fan comentaris sobre plats que no els agraden, en valoren molt alguns altres i fan moltes aportacions sobre jocs que els agradaria tenir.

Pel que fa al preu del menjador en cas de no voler el pícnic o de malaltia de la criatura no es descompta la quantitat total perquè s’ha de pagar igualment els monitors que continuen fent la seva feina a l’escola.